Onderwijs

Het Maritiem College IJmuiden is een unieke school die op vmbo-niveau maritiem beroepsonderwijs geeft en leerlingen wil opleiden tot maritieme toppers. Dat doen we al meer dan 100 jaar met succes: onze eindexamenresultaten zijn zeer goed. We hebben al jarenlang een hoog slagingspercentage, vaak 100%. Naast ons unieke onderwijsconcept zijn deze percentages ook zeker resultaat van het plezier waarmee de leerlingen bezig zijn met hun werk, opdrachten en prestaties.

Het Maritiem College IJmuiden biedt onderwijs op maat. Het onderwijs richt zich op de individuele leerling. Elke leerling heeft een eigen mentor die hem/haar twee jaar lang volgt en met u communiceert over de schoolresultaten en het welbevinden op school.

De meeste leerlingen kiezen ervoor om door te leren op het mbo en stromen vervolgens ook nog door naar het hbo. Vanaf het eerste leerjaar hebben onze leerlingen praktijkles op en om het water. Ze varen op één van onze vier moderne opleidingsschepen. Naast de theorielessen krijgen ze vaklessen zoals roeien en wrikken, knopen en splitsen en binnenvaartkunde.

Het Maritiem College IJmuiden is een school met heldere uitgangspunten. Waarden en normen als verantwoordelijkheid, structuur, samenwerken en reflectie zijn voor alle betrokkenen herkenbaar en duidelijk. Leerlingen voelen zich ambassadeurs van de opleiding en gedragen zich al snel volgens de beroepshouding van de maritieme sector.

Onze leerlingen komen uit heel Nederland en wonen vaak in het Maritiem Hotel. Vanaf de derde klas wonen de leerlingen van de opleiding Rijn-, Binnen- en Kustvaart in elk geval intern. Dit hoort bij hun opleiding. In de eerste en tweede klas bieden we daar zoveel als wenselijk gelegenheid voor. De meeste kinderen willen graag op school wonen. Door de unieke samenwerking tussen de docenten en de bootslieden, wordt uw kind optimaal begeleid in het leerproces, ook na schooltijd. Het Maritiem Hotel is uniek in Nederland. De leerlingen voelen zich onderdeel van dit grote gezin.